Miks varundada pilves olevat infot? Võib tunduda, et pilves on kõik varundatud, tegelikkus on aga midagi muud. Toome siinkohal mõned argumendid, miks näiteks Office 365 või Microsoft 365 andmetest tuleks koopiat teha.

  • Kustutatud failid, mis jäävad tähelepanuta – kui kasutajatel on palju erinevaid faile ja kaustu siis võib juhtuda, et failide või kaustade kadumine tuleb välja alles mõne kuu pärast, sellisel juhul enam pilvest varukoopiat kätte ei saa. Selliseid olukordi tuleb ettevõtetel ette, kus failid kaovad teadmata põhjustel või kus keegi oma kaustade puhastamisel kustutab kogemata liiga palju (nii ühiskaustade kui personaalsete kaustade puhul).
  • Pahavara või viirus kustutab faile – teatud pahavara võib rikkuda või kustutada vaid teatud faile ning info kadumine ei tule välja sellel ajal kui dokumente saab taastada.
  • Ettevõtte sisemine turvarisk – ettevõttest lahkuvad või lahkunud töötajad kustutavad või rikuvad dokumente. Faile või kaustasid võidakse kustutada selliselt, et neid ei ole võimalik taastada. Nn sisemine turvarisk esineb eriti kui töötaja ei soovi oma tööd jätta ettevõttele kasutamiseks.
  • Viirus või pahavara krüpteerib failid – krüpto-viirused mitte ainult ei krüpteeri faile, vaid võivad kirjutada faile sadu kordi üle, pilves aga varundatakse ainult sõltuvalt seadistusest näiteks 100 erinevat koopiat. St pilve varundus ei pruugi iga krüpto-viiruse vastu kaitsta.
  • Failide üle kirjutamine – arvutis pikemalt avatud faili salvestatakse automaatselt iga teatud perioodi järel (autosave), see tähendab, et kui avastatakse failides viga siis ei pruugi seda enam saada taastada.
  • Paroolide lekkimine – tavakasutaja paroolide lekkimisel võidakse andmed kustutada jäädavalt (korduv üle kirjutamine) ning neid ei pruugi saada taastada. Kui lekivad administraatori konto paroolid siis võidakse lülitada taastamise võimalus välja ning selle läbi tekitada andmekahju.
  • Administraatori konto ohud – suuremate õigustega kasutajakontood või koguni administraatori kasutajakontoga on võimalik kõiki andmeid rikkuda. Ohuks võivad olla kas kliendi poolt valesti antud teenuspäringud (palve kustutada dokumente), administreerimise vead või administraatori konto lahti murdmine häkkerite poolt.
  • Pilvetarkvara vead – andmed võivad kaduda ka pilvetarkvarade vigade pärast, näiteks turvaaugud või tehnilised eksimused pilvetarkvara pakkuja poolt. Varundus puhul saab andmeid taastada.
  • Kasutustingimused – paljudes kliendilepingutes on kirjas, et pilveteenuse pakkuja ei vastuta andmete kadumise eest. St tehakse küll varukoopiaid aga päris reaalse varunduse eest vastutab klient ise. Olukorrad, kus pilvest andmed kaovad on küll harvad aga neid juhtub.
Pilvevarundus