Kõige lihtsam DaaS ehk „Device with Deployment“ on see, kus teenusepakkuja tegeleb vaid riistvaraga seotud küsimustega ning kliendi nõudmisel vaid arvuti paigaldamisel tarkvara seadistamisega (deployment, image’d, domeeni liitmine, jne). Kliendi lõppkasutajate sel juhul otsest kasutajatuge ei anta.

Daas „Deployment and Support“, kus sisaldub ka kasutajatugi erineb selles poolest, et kliendi lõppkasutajad saavad pöörduda kasutajatoe poole ning IT intsidendid või teenuspäringut lahendatakse DaaS teenusepakkuja poolt ära. Seade koos kasutajatoega peab paistma lõppkasutajale välja kui oma ettevõtte IT osakond.

DaaS

DaaS teenuse infoleht: https://www.daas.ee/daas.pdf

DaaS teenuse hind

DaaS teenuse pakkumine sõltub kliendi vajadustest ja olemasolevast IT-tehnilisest lahendusest. Lõplik hinnapakkumine pannakse kokku peale kliendi vajaduste analüüsi. Järgnevalt tuuakse ülevaade DAS teenusest ning DaaS teenuse jaotumisest vastavalt kas lõppkasutajatele pakutakse IT tugiteenuseid või mitte. DaaS teenuse saab kujundada vastavalt kliendi vajadustele.

DaaS’i lisateenused

  • Arvutivõrgu põhjalik audit ja kaasajastamine (kaabli võrk ja wifi võrk)
  • Serverisüsteemi audit, disain ja kaasajastamine
  • Põhjalik dokumenteerimine
  • Printerite remont ja hooldus
  • Esitlustehnika müük ja paigaldus
  • Tarkvaralitsentside soetamine
  • Serverit haldus (sh. domeenikontrolleri haldus, Exchange haldus)
  • Tooner