ATK-HUOLTO

MIHIN KYSYMYKSIIN TARJOAMME RATKAISUJA?

ATK-HUOLTO ja ATK-PALVELUT

ATK-HUOLTO ja palvelujen tarjoilu koko Virossa on päätoimialamme. Tarjoamme kattavia ATK-ratkaisuja ja autamme kaikissa tietokoneita sekä tietojärjestelmiä koskevissa kysymyksissä. Olemme ottaneet käyttöön ITIL standardin mukaisesti sertifioitujen palvelujen hallintajärjestelmän, jotta asiakkaat olisivat hyvin ja ajoissa palveltuja.

RATKAISEMME ATK-ONGELMAT

Tarvitsetteko varmuuden, että ATK-ongelmat saavat nopean ratkaisun?

ATK-TUKIPALVELU YRITYSASIAKKAALLE

 • Pätevä helpdesk on tueksi
 • Otamme mukaan pätevät ammattilaiset
 • Tarjoamme kätevää etätukea
 • Tulemme nopeasti paikalle
 • Löydämme ratkaisut
 • Annamme hyvää neuvoa

PIDÄMME HUOLTA TIETOKONEISTA JA TIETOJÄRJESTELMISTÄ

Haluatteko, jotta ATK-ongelmanne olisivat ratkaistu?

ATK HUOLTOPALVELU

 • Pidämme huolta säännöllisesti
 • Ratkaisemme ajankohtaiset kysymykset
 • Teemme säännöllisiä vierailuja
 • Teemme arendusettepanekuid
 • Annamme kuukausittain raportin

JÄRJESTÄMME TYÖTÄ JA POHDIMME

Oletteko tilanteessa, jossa ATK tarvitsee kehitystä tai tarkastusta?

ATK-VALVONTA JA TARKASTUS

 • Analysoimme tilannetta
 • Teemme ehdotuksia
 • Suunnittelemme toimenpiteet
 • Koordinoimme työtä
 • Optimoimme kustannukset
 • Tarkistamme tulokset

Ratkaisujen kehittämisessä keskitymme mahdollisiman suuren hyödyn ja tehokkuuden tarjoamiseen, jotta ATK olisi investointi yrityksen kehitykseen. Teemme yhteistyötä alueen suurimpien tukkukauppiaiden ja maahantuojien kanssa sekä käytämme ratkaisuissa parhaita laitteisto- ja ohjelmistotuotteita, nojautuen pitkäaikaiseen kokemukseen ja harjoitteluun. Yksityiskohtaisemman katsauksen palveluihin ja ratkaisuihin antaa palveluhakemisto.

Tavoitteemme on olla luotettava ja hyvää asennetta omaava ATK-osasto. Pidämme oleellisena määräaikojen noudattamista ja arvostamme sopimuksia. Asiakasuskollisuus on tärkein perusarvomme. Annamme panoksemme, varmistaaksemme asiakkaiden tyytyväisyys ja ratkaisujen korkea laatu

PROJEKTIEN OHJAAJAT

RAUL ORAVMYYNTI / JOHTOKUNNAN JÄSEN
GSM: +372 504 9966

Raul haluaa olla käynnistäjä, hän pohtiii mielellään erilaisia teknisiä ratkaisuja. Häntä ilahdutta se, kun ratkaisu käytännön elämässä todella helpottaa tai nopeuttaa työtä. Monimutkaiset tilanteet tarjoavat jännitystä ja lyhyet määräajat tempaavat mukaansa aiheeseen. Suosikkitoimintansa on syventyminen pitemmin yhteen aiheeseen, kunnes ei ole enää mitään parannettavaa eikä täydellistettävää. Hän nauttii hyvän työn tekemisestä asiallisten ihmisten kanssa.

IMRE PADONIKHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
GSM: +372 526 1218

Imre on tunnettu korrektisuudestaan, velvollisuudentunnostaan ja hyvästä toimeentulon taidostaan ihmisten kanssa. Työkavereiden seassa on levinnyt myytti, että Imre ei ole yhtäkään asiaa unohtanut eikä hänelle ole kukaan koskaan tehnyt yhtäkään muistutusta. Hän haluaa olla korrektinen, perusteellinen ja kaukonäköinen. Imren rakentamat järjestelmät ja luodut ratkaisut tulevat sydämmestä. Asiakaspalvelijana Imrea kehutaan jatkuvasti. Miehistön jäseneenä hän on yhteistyöaltis sekä tukea tarjoava.

Visioline sai alkuunsa vuonna 2005, kun aloitettiin kahden asiantuntijan tukemana ATK-huollon tarjoamista. Yrityksemme on kymmenessä vuodessa tehnyt merkittävän edistysaskeleen ja nykyaikana miehistöön kuuluu 11 ihmistä, joista enemmistö on saanut ammattiaan vastaavan korkeakoulutuksen. Kaikki miehistön jäseneet ovat erikoistuneet tiettyihin alueihin, varmistaakseen nopeat ja toimivat ratkaisut parhaalla mahdollisella tavalla.

ATK-HUOLTO