IT teenus

Teenuse eelised

  • Proaktiivne IT teenus

  • Ülevaade arvuti seadistustest

  • Ennetatakse vigu

  • Vea puhul reageeritakse varakult

  • Mitmed tööd automatiseeritud

  • Juhitakse tarkvarade uuendusi

  • Paljud tööd ei sega kasutajat

  • Mitmete arvutite samaaegne haldamine