Kuidas me tegeleme kvaliteediga?

Kasutame klientide paremaks teenindamiseks ja ettevõtte töökorralduse juhtimiseks parimaid praktikaid ITIL’ist (infotehnoloogia haldamise tavade ja protsesside standardite kogu), IBM® Tivoli® Unified Process’ist (ITUP) ning ISO 9001-2008 (Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded).

Leiame, et tähtis on teha tööd hästi ja kor