IT süsteemide kapitali rent

Infotehnoloogiavahendite kapitalirent on finantseerimistehing, kus rentnik tasub rendiperioodi jooksul vara väljaostumaksetena kogu vara maksumuse ja intressid ning saab peale viimase rendimakse tasumist vara omanikuks. Kapitalirendiga on võimalik finantseerida ettevõtjale vajalike põhivahendite soetamist.

IT süsteemide kasutuse rent

Kasutusrent on rendivorm, mis annab võimaluse rendiobjekti kasutada teatud tähtaja jooksul lepingus fikseeritud tingimustel. Renditähtaja lõppedes on kliendil lepingu nõuetekohase täitmise korral võimalus valida kolme variandi vahel: vara välja osta, pikendada rendilepingut või vara tagastada. Kasutusrendi korral on võimalik siduda lepinguga ka erinevaid IT-teenuseid ning tarkvara.

Raul Orav
IT vahendite finantseerimise osas aitan mina konsulteerida.

Võtke ühendust telefonil +372 504 9966