laatu

Miten me ylläpidämme laatu?

Käytämme asiakkaiden parempaa palvelua sekä yrityksen työn organisointia varten parhaita käytäntöjä ITIL:stä (tietotekniikan hallinnan tapojen ja prosessien standardeiden kokoelmaITIL antaa yksinkohtaisia kuvauksia monista oleellisista ATK- tavoista, perusteellisia tarkistuslistoja, tehtäviä ja menetelmiä,joita on mahdollista soveltaa mihin tahansa ATK-organisaatioon.)), IBM® Tivoli® Unified Process’sta (ITUP) sekä ISO 9001-2008 (Laadun ohjauksen järjestelmät. Vaatimukset (ISO 9000 on Kansainvälisen Standardisoimisjärjestön (ISO) standardien ryhmä, joka säätelee laadunvarmistusjärjestelmiä tuotteiden hankinnassa, toimituksessa, laadinnassa ja tuotteen huollossa).)

Mielestämme on tärkeää työskennellä hyvin ja korrektisesti. Annamme jatkuvasti panoksen siihen, jotta työ olisi tehty korrektisesti sekä asiakkaan odotukset täyttyisivät ja olisivat pikemminkin jopa ylittyneet. Sitä varten olemme ottaneet käyttöön monia maailmassa tunnettuja parhaita käytäntöjä, ottaneet käyttöön yrityksen sisäistä työtä varten eri prosesseja ja ATK-systeemejä.

Pidämme tärkeänä sitä, jotta yrityksen sisällä roolit ja prosessit olisivat jaettu vastaaville asiantuntijoille, vain niin voi taata laadukkaan työn. Kaikilla työntekijöillä pitää olla tiedossa työn kulku sekä saatavissa ohjeet työn sujuvaksi suorittamiseksi.

Kehitämme jokapäiväisesti tarjolla olevia palveluja ja ratkaisuja vieläkin asiakasystävällisemmäksi.

Kyselyjen tulokset

Olemme tehneet asiakkaille neljän vuoden aikana kyselyjä. Kysely järjestetään neljännesvuosittain ATK-tapauksen päättymisestä. Tuloksia selittää tiivistetysti oikealla oleva taulukko.

Sinä aikana ratkaistiin yli 12 000 tapausta, lähetettiin yli 2000 asiakaskyselyä sekä vastattiin 300 tapauksessa.

Saimme palautteena odottamatontakin konstruktiivista kritiikkiä. Entä usein palautteen kommenteissa tuli kiitoksia asiakaspalvelijoille tai insinööreille.

Työ vastasi todellisia tarpeita 97%
Työn tekemisen aika oli sopiva 95%
Asiakaspalvelija saapui sovittuun aikaan 96%

Toiminnot on lueteltu

Kuvailemme täten lyhyesti Visiolinen sisäistä tietojen käsittelyä.

Koko yrityksen työjärjestelmä ja tekniset menetelmät on tallennettu Wikipedian kaltaiseen järjestelmään, josta lukee roolit, vastuu, tiedon liikkuminen, työn tekemisen periaatteet, selitykset, tekniset menettelyt, yms – se varmistaa, että kaikki on tehty sopimuksia ja aikaisempia kokemuksia vastaavasti. Kaikille työntekijöille ilmoitetaan muutoksista työn järjestelyssä. Tämä on oikein hyvä lukumateriaali kokeneellekin työntekijälle. Helpottaa ja nopeuttaa työn tekemistä.

Sisääntulevat ja ulosmenevät puhelut rekisteröidään lähes poikkeuksetta. Koko kirjeenvaihto säilytetään, mm. teeman puitteissa tapahtunut yrityksen sisäinen tietojen vaihto tai tehtävästä vastuulla olevan henkilön vaihtaminen. Samoin eri vaiheissa kulunut työaika. Näin on näkyvissä koko tietyn teeman tiedonvaihto.

Ylös kirjoitetaan koko rakenne. Asiakkaan sijainnista, tiloista, verkkoliittimistä lähtien konkreettisiin tietokoneisiin, laitteisiin, laitteissa olevaan ohjelmistoon asti. Näin on näkyvissä koko tietojärjestelmän dokumentointi.

Koko ensimmäisessä jaksossa kuvailtu tiedonvaihto liitetään toisessa jaksossa kuvailtuun ns. kokoonpanon osiin, esimerkiksi konkreettisiin tietokoneisiin, laitteistoon yms. – näin muodostuu tietokanta, josta näkyvät sekä eri ihmisten kysymykset että esimerkiksi myös häiriöt eri laitteissa.

Kaikkien kysymyksien ratkaisut kirjoitetaan ylös, luokitellaan sekä kuvaillaan. Näin muodostuu tietopohja. Tämä on hyödyllistä jotta voisi nopeammin ratkaista tulevaisuudessa syntyviä ongelmia.

Pitäisi kuvailla pitemmin koko tiedon analysointia ja päätelmien tekemistä. Tapahtumia analysoivat vastaavan alan asiantuntijat. Asiakas pääsee käyttämään koko tietoa asiakasportaalin kautta sekä on mahdollista ottaa ulos erimuotoisia raportteja.